Skip Navigation
Over ons

Humanitas Noord-Limburg komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Deze uitgangspunten vertaalt ...

Zorg & WelzijnKinderen & JongerenBuurt & omgeving
Deel

Portefeuillehouder Financiën

4 uur/week
Venlo, Limburg, Nederland
Zorg & WelzijnKinderen & JongerenBuurt & omgeving
#37292
Scan me of ga naar www.wij-zijn-vrijwilligers.nl/o/Humanitas-Noord-Limburg/activiteiten/Portefeuillehouder-Financien/37292 om je aan te melden
SamenvattingVoor onze afdeling in Noord-Limburg zoeken wij een portefeuillehouder Financiën.
Uitgebreide omschrijving

Ben jij onze nieuwe portefeuillehouder Financiën?

Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers worden door ons geschoold en helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. Onze hulp is gratis en altijd in de buurt. En we zijn er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging. Eén ding is voor ons het allerbelangrijkst. Dat onze deelnemers kunnen zeggen: 'Dankzij het contact met een Humanitas-vrijwilliger kan ik mijn leven weer zelf oppakken.'


Voor onze afdeling in Noord-Limburg zoeken wij een portefeuillehouder Financiën. De portefeuillehouder Financiën maakt deel uit van het 7-koppige bestuur van Humanitas Noord-Limburg en is als zodanig ook lid van het dagelijks bestuur.


De werkzaamheden bestaan uit:

·        Het, in samenspraak met bestuur en betaalde medewerkers opstellen en periodiek updaten van de jaarlijkse begroting, binnen de kaders gesteld door het landelijk bureau van Humanitas.

·        Het invoeren van de goedgekeurde begroting en de eventuele updates in de landelijke begrotingstool.

·        Het, eveneens in samenspraak, opstellen van subsidiebegrotingen ten behoeve van de jaarlijkse subsidieaanvragen bij meerdere subsidieverstrekkers.

·        Het, via een onlineproces, fiatteren van declaraties en facturen (NB de administratie wordt landelijk gevoerd ten behoeve van alle aangesloten afdelingen. De Pfh hoeft dus zelf geen boekhouding te voeren).

·        Het beoordelen van de maandelijkse door het landelijk bureau verstrekte rapportage en, voor zover vereist, het voeren van overleg hierover met de districtscontroller.

·        Het gevraagd en ongevraagd informeren van het bestuur ter zake van de actuele ontwikkeling van de financiële stand van zaken. 

·        Het ad hoc ondersteunen van portefeuillehouders bij incidenteel voorkomende vragen met betrekking tot de financiën van hun respectievelijke portefeuilles.

·        Het deelnemen aan de maandelijkse bestuursvergadering (duur 2 à 2,5 uur).

·        Het deelnemen aan de maandelijkse vergadering van het dagelijks bestuur (duur 1 à 1,5 uur).

·        Het zeer incidenteel deelnemen aan besprekingen met collega Pfh’s financiën uit het district Zuid van Humanitas.


Wij zoeken iemand met:

·        een goed organisatievermogen.

·        Inzicht in financiële geldstromen.

·        Affiniteit met en kennis wil opdoen van de vereniging Humanitas.

 

De gemiddelde tijdsbesteding exclusief de hierboven vermelde vergaderingen bedraagt circa 4 uur per week. Het betreft hoofdzakelijk werkzaamheden die gewoon thuis uitgevoerd kunnen worden. In sommige periodes (met name ten tijde van het opstellen van begrotingen en aanvragen voor subsidies) kan deze tijdsbesteding soms ietwat oplopen. Maar het blijft ook voor iemand die nog in het arbeidsproces actief is goed te doen.  

 

Wij bieden:

Het betreft een onbezoldigde vrijwilligersfunctie. Onkosten worden wel vergoed. Daarnaast kun jij deelnemen aan allerlei soorten onlinetrainingen.

 

Nadere informatie en solliciteren:

Hebben wij jouw belangstelling gewekt? Voor nadere inlichtingen over deze vacature kun je contact opnemen met de zittende portefeuillehouder Financiën Ton Boonhof.

Wat vrijwilligers nodig hebben😇 Verklaring Omtrent Gedrag🗣️ Beheersing van het Nederlands
Hoe kom ik er?
Over Humanitas Noord-Limburg
Humanitas Noord-Limburg komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Deze uitgangspunten vertaalt Humanitas Noord-Limburg in diensten van-mens-tot-mens op de gebieden van welzijn, wonen en zorg. De dienstverlening is veelal kleinschalig (maatjescontacten, huisbezoek), persoonlijk (van-mens-tot-mens) en wordt lokaal georganiseerd.

Humanitas Noord-Limburg, werkt op vele terreinen samen met partner organisaties, zowel vrijwilligersorganisaties als professionele organisaties. Humanitas Noord-Limburg is op vele terreinen actief, maar de ambities gaan verder.

Thema’s waarbinnen Humanitas Noord-Limburg actief is:
Opvoeden / Eenzaamheid / Detentie / Opgroeien / Thuisadministratie / Rouw en Verlies
#37292
Scan me of ga naar www.wij-zijn-vrijwilligers.nl/o/Humanitas-Noord-Limburg/activiteiten/Portefeuillehouder-Financien/37292 om je aan te melden