Skip Sidebar

Over ons

Waardevol zijn in de laatste levensfase?
Meld je dan als vrijwilliger bij de VPTZ, hier bied je gezelschap en ondersteuning aan mensen in de laatste levensfase in een vertrouwde omgeving

Zorg
Deel
Penningmeester bestuur

Penningmeester bestuur

Structureel werk · Flexibele uren · Start vanaf 1 nov
Nieuwstraat 41, 5911 JS Venlo, Nederland
Zorg
Activiteit Delen
VPTZ Venlo e.o. (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg)
#68537
Scan me of ga naar www.wij-zijn-vrijwilligers.nl/o/4820091-/activiteiten/Penningmeester-bestuur/68537 om je aan te melden

Contactpersoon

Elly Booijink en Yvonne Gommans CoördinatorenStel de contactpersoon een vraag

Samenvatting

VPTZ Venlo e.o. is een vrijwilligersorganisatie. Wij zoeken een bestuurslid voor de functie van penningmeester.

Uitgebreide omschrijving

VPTZ Venlo e.o. stelt zich ten doel om aan eenieder in de laatste levensfase, waar nodig en gewenst, tijd, aandacht en ondersteuning te bieden door goed opgeleide vrijwilligers. Deze ondersteuning geldt ook voor de mantelzorger en wordt bij cliënt thuis of in het verzorgingshuis waar hij/zij woont, gegeven.


VPTZ Venlo e.o. heeft ongeveer 30 vrijwilligers. Op verzoek van de mantelzorger en de cliënt die het liefst thuis wil sterven, worden vrijwilligers ingezet in de thuissituatie. Zij ondersteunen de cliënt en de mantelzorger door hun aanwezigheid en bieden praktische en mentale hulp voor zover nodig. Zij werken daarin nauw samen met professionele hulpverleners die bij de cliënt aan huis komen.


VPTZ Venlo e.o. is werkzaam in de gemeente Venlo (groot Venlo) en de gemeente Beesel (Reuver en Beesel). De vrijwilligers worden begeleid en aangestuurd door twee coördinatoren. Dit zijn hbo-opgeleide beroepskrachten die in dienst zijn van VPTZ Venlo e.o.

De instelling wordt gefinancierd via een rijkssubsidie.


Het bestuur draagt verantwoordelijkheid voor het beleid en zorgt voor de noodzakelijke voorwaarden voor een goede uitvoering. De penningmeester heeft een sleutelpositie op financieel gebied. Hij beheert de financiën, vraagt jaarlijks de subsidie aan, maakt de begroting en het financieel jaarverslag. Bij de financiële boekhouding en de salarisadministratie krijgt hij ondersteuning van een professioneel administratiekantoor.

Als bestuurslid is hij medeverantwoordelijk voor algemene bestuurstaken. De functie is onbezoldigd, m.a.w. vrijwilligerswerk.


Als u interesse heeft voor deze functie kunt u contact opnemen met

Hoe kom ik er?

Activiteit Delen

Over VPTZ Venlo e.o. (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg)

Waardevol zijn in de laatste levensfase?
Meld je dan als vrijwilliger bij de VPTZ, hier bied je gezelschap en ondersteuning aan mensen in de laatste levensfase in een vertrouwde omgeving