Een bevlogen en onafhankelijk voorzitter

Een bevlogen en onafhankelijk voorzitter

Structureel werk · Flexibele uren
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo, Netherlands
Deze vrijwilligersvacature is verlopen Je kan hier andere vrijwilligersvacatures vinden.1 plaats over.
Activiteit Delen
Cliëntenraad Sociale Dienst
#60368
Scan me of ga naar www.wij-zijn-vrijwilligers.nl/o/8013228-/activiteiten/Een-bevlogen-en-onafhankelijk-voorzitter/60368 om je aan te melden

Contactpersoon

Samenvatting

Als opvolging van de huidige voorzitter, is de Cliëntenraad per direct op zoek naar een nieuwe bevlogen en onafhankelijke voorzitter die affiniteit heeft met de doelgroep van de participatiewet binnen de Gemeente Venlo.

Uitgebreide omschrijving

Wie zijn wij?
Cliëntenraad Sociale dienst Venlo is een van de adviesraden voor de gemeente Venlo. De adviesraden adviseren over het beleid binnen het sociaal domein. Dat zijn: Participatiewet, Wmo en Jeugdzorg. De Cliëntenraad is de enige adviesraad die zich bezig houdt met de Participatiewet.
Gevraagd en ongevraagd geeft ze adviezen over onderwerpen binnen de Participatiewet aan de gemeentelijke organisatie, met name de teams Werk & Inkomen Sociaal Domein. Belangrijke onderwerpen zijn (dagelijkse) uitvoering, dienstverlening, informatievoorziening en bejegening.
De Cliëntenraad is met twee leden vertegenwoordigd in de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) en geeft via deze weg informatie en voeding in deze raad. Op deze manier heeft ze invloed op de adviezen die aan het college van B&W gestuurd worden. De Adviesraad Sociaal Domein is het
centrale en formele adviesorgaan voor het college van B&W.

Wij vragen
Als opvolging van de huidige voorzitter, is de Cliëntenraad per direct op zoek naar een nieuwe bevlogen en onafhankelijke voorzitter die affiniteit heeft met de doelgroep van de participatiewet binnen de Gemeente Venlo.

De nieuwe voorzitter:

- Is maatschappelijk betrokken en heeft basiskennis van de Participatiewet.

- Heeft ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en beleidsprocessen.

- Is objectief, heeft oog voor verhoudingen binnen de groep van leden van de Cliëntenraad en heeft ervaring als voorzitter.

- Is een teamspeler, verbinder en netwerker.

- Is resultaatgericht, besluitvaardig en heeft een activerende rol.

- Heeft ervaring met groepsdynamiek en kan op basis van inlevingsvermogen, analyserend vermogen en relativering goed omgaan met verschillende meningen.

- Is in staat om boven de eigen opinie te staan en zorgt ervoor dat de Cliëntenraad tot standpunten en adviezen komt.

- Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.

- Wil zich voor langere tijd aan de cliëntenraad binden en is goed bereikbaar voor interne en externe contacten.

Deze vacature biedt een mooie kans om, in een verbindende rol, sturing te geven aan een belangrijk inspraakorgaan met enthousiaste, ervaren leden.

Ten slotte


Het voorzitterschap is een (neven)functie voor gemiddeld 20 uren per maand met een vaste vergoeding per maand (voor 10 maanden per jaar). De functie is onverenigbaar met een ambtelijke functie binnen gemeente Venlo, het lidmaatschap van de gemeenteraad of raadscommissie of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo. Het opvragen van een VOG is onderdeel van de werving- en selectieprocedure als ook een proeftijd van zes maanden.

Reageren

Herkent u zich in deze beschrijving en voelt u zich aangesproken, mail dan vóór 21 mei 2022 uw motivatie en CV naar het email adres van de Cliëntenraad, [email protected]

Sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 22.

Informatie en vragen


Meer informatie over de Cliëntenraad is te vinden op de webside, www.clientenraadvenlo.nl.

Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Christien Thijssen, Beleidsmedewerker Participatie, M +31 6 50601919 of T +31 77 3596755.
Wat vrijwilligers nodig hebben😇 Verklaring Omtrent Gedrag

Wat wij vrijwilligers aanbieden

💸 Vrijwilligersvergoeding

Hoe kom ik er?

Deze vrijwilligersvacature is verlopen Je kan hier andere vrijwilligersvacatures vinden.1 plaats over.
Activiteit Delen