Over Cliëntenraad Sociale dienst Venlo

Cliëntenraad Sociale dienst Venlo is een van de adviesraden voor de gemeente Venlo. De adviesraden adviseren over het beleid binnen het sociaal domein. Dat zijn: Participatiewet, Wmo en Jeugdzorg. De Cliëntenraad is de enige adviesraad die zich bezig houdt met de Participatiewet. Gevraagd en ongevraagd geeft ze adviezen over onderwerpen binnen de Participatiewet aan de gemeentelijke organisatie, met name de teams Werk & Inkomen Sociaal Domein. Belangrijke onderwerpen zijn (dagelijkse) uitvoering, dienstverlening, informatievoorziening en bejegening.

De Cliëntenraad is met twee leden vertegenwoordigd in de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) en geeft via deze weg informatie en voeding in deze raad. Op deze manier heeft ze invloed op de adviezen die aan het college van B&W gestuurd worden. De Adviesraad Sociaal Domein is het centrale en formele adviesorgaan voor het college van B&W.

Foto's