Over Incluzio Sociale Basis

ik ben jongerenwerker in stadsdeel Op de Heide, Tegelen, Belfeld en Steyl. ls jongerenwerker leg ik contact met jongeren in de leeftijdsgroep van 10 t/m 23 jaar en begeleid ik hen bij het indelen van hun vrije tijd. Samen met de jongeren kijk ik of we een programma met allerlei activiteiten op kunnen zetten. Denk hierbij aan een inloop, voetballen, basketballen, streetdance, breakdance, tekenen, informatieavonden over drugs en alcohol enz. enz. De activiteiten worden opgezet zodra er vraag naar is. De activiteiten kunnen zowel in Picus als buiten Picus plaatsvinden.

Als jongerenwerker ben ik ook regelmatig op straat aanwezig. Ik zoek de jongeren op in de omgevingen waarin zij hun vrije tijd doorbrengen. Hier probeer ik met ze in gesprek te raken en op deze manier de vertrouwen van de jongeren te winnen.

Foto's