Over Maaltijd daklozen

Elke week organiseert de Solidariteitsmaaltijd op woensdag een warme maaltijd voor dakloze mensen. Wij serveren de maaltijd in het centrum van Venlo in het voorportaal van de Jongerenkerk. Ook worden kleding en dekens verstrekt. Een belangrijk deel
van de doelgroep bestaat uit migrantenwerkers die hun baan en huisvesting zijn kwijtgeraakt.
Twee koks en twee gastvrouwen/heren verzorgen de maaltijd in toerbeurt. Er is een groep van ruim 20 betrokken vrijwilligers. Naast het verzorgen van een voedzame en smakelijke maaltijd is het bieden van gezelligheid en een prettige sfeer een belangrijk doel van de project.

Foto's