Skip Sidebar
PxZorg

PxZorg

Non-profit

Over ons

PxZorg: is een visie op hoe we gezondheid en zorg samen willen organiseren in Noord-Limburg. PxZorg staat beschreven in de 5 uitgangspunten:
• Preventie in de Populatie: gezond leven en risico’s ...

WelzijnMensen met een beperkingSociale rechtvaardigheid
Deel

Over PxZorg

PxZorg: is een visie op hoe we gezondheid en zorg samen willen organiseren in Noord-Limburg. PxZorg staat beschreven in de 5 uitgangspunten:
• Preventie in de Populatie: gezond leven en risico’s vermijden, verminderen de kans op ziekte.
• Patiënt als Persoon: Ieder mens is uniek en zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid, onder eigen regie en zeggenschap. De professional ondersteunt de zorgvrager als partner in het (her)vinden van gezondheid.
• Participatie als Prioriteit: geen nieuwe zorg zonder zorgvragers te betrekken bij de ontwikkeling.
• Paden met Partners: Zorgpaden en ketenzorg waarin partners over de diverse lijnen goed samenwerken.
• Professionele Performance: zorgprofessionals werken volgens vastgestelde standaarden en zijn bereid (intercollegiaal) verantwoording af te leggen.

Als PxZorg vinden wij dat de stem van de burger in het beleid, de projecten en de ontwikkelingen van VieCuri (ziekenhuis), Cohesie (huisartsen coöperatie) en andere partijen betrokken bij transmurale zorg, ook wel ketenzorg genoemd (vb. geestelijke gezondheidszorg, gemeente, thuiszorg etc.) gehoord moet worden.

Om dit te waarborgen heeft PxZorg een team patiëntenparticipatie. Dit team wordt gevormd door een burgervertegenwoordiger, een adviseur burgerparticipatie vanuit Burgerkracht Limburg en de coördinator PxZorg werkzaam voor Cohesie en VieCuri