Stichting Alsjenudenkt

Over Stichting Alsjenudenkt

Samen in regio Venlo willen we lokaal
bouwen aan een leefbare samenleving voor
juist de komende generaties.
Wij willen vier grote globale uitdagingen
rond mensen,
natuur & klimaat en economie vertaald zien
naar een lokale aanpak voor
toekomstperspectief bij onze medeburgers.

Onze aanpak
Globaal denken, maar lokaal doen vanuit veerkracht, dus …
Delen, ondersteunen, faciliteren, verbinden i.h.k.v. projectondersteuning voor bewonersgroepen in de regio.

Foto's