Skip Sidebar

Over ons

Stichting Gehandicapten Platform Roermond is een onafhankelijke organisatie voor collectieve belangenbehartiging en advisering van mensen met een beperking en chronisch zieken. Het platform is ...

Sociale rechtvaardigheidWelzijnMensen met een beperking
Deel

Over Stichting Gehandicapten Platform Roermond

Stichting Gehandicapten Platform Roermond is een onafhankelijke organisatie voor collectieve belangenbehartiging en advisering van mensen met een beperking en chronisch zieken. Het platform is politiek onafhankelijk en is door het College van B&W formeel benoemd tot erkend overlegorgaan van de gemeente Roermond. De doelstelling van de stichting is de volledige integratie van mensen met een beperking op alle terreinen van het maatschappelijk leven zoals - onder andere - geformuleerd in het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking

Foto's