Stichting Pergamijn

Over Stichting Pergamijn

Kleurrijk leven: dat wil iedereen. Soms lukt dit niet op eigen kracht. Pergamijn biedt ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking en/of complexe zorgvraag vanuit hun eigen vraag of behoefte. Zo zelfstandig als mogelijk, zo beschermd als nodig.

Pergamijn denkt in mogelijkheden om op een hedendaagse manier invulling te geven aan ondersteuningsvragen van mensen met een verstandelijke beperking, steeds met kwaliteit van leven als doel. Het werkgebied van Pergamijn is groot: Midden-Limburg, Westelijke Mijnstreek, Parkstad (Oostelijk Zuid-Limburg) en Heuvelland.

Onlangs toegevoegde activiteiten

Foto's