Stichting Sporten en Bewegen Swalmen/Boukoul

Over Stichting Sporten en Bewegen Swalmen/Boukoul

Missie; Het bevorderen van welzijn en vitaliteit van jongeren en volwassenen om zo de sociale betrokkenheid te bewerkstelligen en met name kansarme groepen uit hun isolement te halen.

Visie; De Stichting zet zich in om bij te dragen aan de realisatie van de door de Verenigde Naties vastgestelde Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze SDG’s zijn 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen die helpen naar een inclusieve samenleving die welvaart en welzijn mogelijk maakt door goede koppeling van alle economische, sociale en ecologische ambities. Sporten en bewegen kan – dankzij het grote bereik en aantrekkingskracht – o.a. bijdragen aan het ontwikkelen van deze doelen op het gebied van armoede, onderwijs, gelijkheid, klimaatverandering, vitaliteit en ondersteunen kansarme jongeren. Sporten en bewegen wordt vanuit de Stichting gebruikt ter realisatie van een deel van deze doelstellingen.

Foto's