Skip Sidebar

Over ons

De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt: “ Stichting Veul Diech Good heeft als doel om een concrete bijdrage te leveren aan het verminderen van de ...

OuderenMensen met een beperkingArmoedebestrijding
Deel

Over Stichting Veul Diech Good

De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt: “ Stichting Veul Diech Good heeft als doel om een concrete bijdrage te leveren aan het verminderen van de armoedeproblematiek in Zuid-Limburg en het bevorderen van het welzijn van zieken, chronisch zieken en gehandicapten en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk is of kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord ”. Voor onze projecten zie: https://www.stichtingveuldiechgood.nl/Projecten/

Foto's