Over Toon Hermans Huis Noord-Limburg

Het Toon Hermans Huis Noord-Limburg is er voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden die behoefte hebben aan psychosociale oncologische zorg.
Wij bieden individuele zorg, groepsgerichte zorg, therapeutische zorg, activiteiten, ontmoeting in de inloop en ambulante zorg.
Onze vrijwilligers zijn intern geschoold.

Foto's