Over Stichting Afasie Noord-Limburg

Afasie is een taalstoornis die meestal ontstaat na
een beroerte of ongeval. Deze mensen hebben vaak
problemen met praten, lezen, schrijven en begrijpen. Daardoor heeft afasie een enorme impact op
het leven van de getroffene en zijn of haar familie.
Afasiecentrum Noord-Limburg ondersteunt, begeleidt en traint mensen met afasie. Deelnemers
werken er in in groepen aan hun communicatie en
zelfredzaamheid. Zo worden trainingen gegeven om
hun communicatieve vaardigheden te onderhouden
en te verbeteren. Ook zijn er activiteiten die zij
ondanks hun taal- of begripsproblemen wel kunnen
volgen, zoals audiovisuele communicatie, gebruik
tablet, kunstzinnige expressie, bewegen en ook is
er een koor. Er wordt gewerkt volgens een laagdrempelige aanpak en een indicatie is niet nodig.
Het Afasiecentrum Noord-Limburg is gevestigd te
Venlo-Blerick in Boulevard Hazenkamp aan de Albert
Verweijstraat. De bijeenkomsten in Blerick zijn altijd
op donderdag. Daarnaast zijn er groepen in Horst
en Venray. De leiding van het centrum is in handen
van professionals. Zij werken samen met (inhoudelijk geschoolde) begeleiders die dit als vrijwilliger
doen.
Kijk voor meer informatie op: www.afasiecentrumnoord-limburg.nl of neem contact op met Louis Brüll
(tel. 077-4722468), vrijwilliger bij het Afasiecentrum Noord Limburg.

Onlangs toegevoegde activiteiten

Begeleider communicatie
Structureel werk · 2–5 uur/week
Venlo
Begeleider communicatie
Helpen van mensen met afasie bij het vergroten of onderhouden van hun communicatieve vaardighedenGeplaatst door Stichting Afasie Noord-Limburg

Foto's